Brukervilkår

På denne siden kan du se betingelsene for bruken av VarmtHjerte.

Den dataansvarlige er:
Pater & Eriksen DA
Rasmus Rønnebergsgt 1
6002 Ålesund
Norge
E-post: web@worksbype.com
Org. Nr. 914148022

I disse betingelsene henviser «vi» til den dataansvarlige og databehandler(e).

VarmtHjerte vil utføre en godkjenning av alle annonser som legges inn, og forbeholder seg retten til å avvise annonser som strider mot gjeldende lover og regler, og/eller har støtende innhold.

VarmtHjerte er ikke ansvarlig for betaling av utførte oppdrag da disse avtales mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/kandidat imellom. Mistenkelige priser og prisnivåer kan ved mistanke om svindel og/eller forsøk på svindel, rapporteres inn til oss via post@varmthjerte.no

VarmtHjerte skal ikke ha noe ansvar for innholdet i oppdragsannonser formidlet av VarmtHjerte, eller for oppdrag oppdraggiver måtte inngå på bakgrunn av de tjenester VarmtHjerte tilbyr. Alle oppdrag skal inngås i oppdraggivers eget navn, og for egen risiko og regning. VarmtHjerte skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som Kundens, eller den potensielle tilbyder, fullmektig, megler, agent eller lignende. Oppdraggiver skal holde VarmtHjerte skadesløs for ethvert krav knyttet til oppdraggivers oppdrag og avtaler med oppdragstakere/kandidater.

Når du oppretter og inntaster en CV i vår CV-database, så vil den bli registrert og oppbevart av den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med registreringen er naturligvis at oppdragsgivere som er interessert i din arbeidskraft, vil kunne kontakte deg gjennom VarmtHjerte-databasen.

Personlige opplysninger, som potentielt kan identifisere deg (e-post adresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som utgangspunkt ikke tilgjengelig for oppdragsgivere.

Du skal derfor være oppmerksom på at du ikke bør skrive opplysninger som kan identifisere deg i andre felter enn de som er angitt.

Oppdragsgivere kan lese og søke i de relevante kvalifikasjonsopplysninger så de kan avgjøre om du er en interessant kandidat for dem. Hvis oppdragsgiver ønsker å komme i kontakt med deg, så vil du få en melding om dette via VarmtHjerte. Hvis du er interessert så kan du selv velge å innlede en dialog og derved frigi din identitet. Deretter er vi ikke ansvarlige for den pågjeldende oppdraggivers behandling av personlige forhold og andre forhold. Hvis du ikke er interessert i henvendelsen kan du avslå kontakten og forbli anonym.

Du kan imidlertid også velge å la din CV bli vist i personlig form i vår CV-database. Da vil dine personlige data som navn, email, telefon, eventuelt foto og en mer detaljert beskrivelse av dine jobberfaringer bli tilgjengelig for alle oppdrgsgivere, som søker etter kandidater i CV-databasen. Hvis du velger å «Følge» en eller flere oppdragsgivere på VarmtHjerte, får disse tilgang til nevnte personopplysninger.

VarmtHjerte registrerer hvilke oppdragsgivere som leser og kontakter hvilke kandidater, og alle mail som sendes gjennom systemet registreres. CV-databasen inneholder også en fasilitet, hvor oppdragsgivere har mulighet for å skrive kommentarer og notater til CV’ ene til eget internt bruk.

Hvis du søker et oppdrag via vårt system online, så gjemmer vi dine personlige opplysninger (profil og CV) i vårt system så lenge vi har et konkret, saklig formål med dette. Det vil si opp til 3 måneder. Det er kun VarmtHjerte og den oppdragsgiver som søker en kandidat, som har adgang til dine opplysninger i forbindelse med din online CV.

Du må ikke inntaste eller last opp følsomme personopplysninger, som eksempelvis vedrører religion, rase, politiske forhold, seksuell orientering eller helseopplysninger på VarmtHjerte. Den slags opplysninger har vi nemlig ikke lov å registrere og hvis vi blir bekjent med at de finnes, så vil vi fjerne dem.

En cookie er en liten tekstfil som blir sendt til din computer via din browser når du besøker bestemte hjemmesider. Browseren sender tekstfilen tilbake til serveren den kom fra når du henter en ny side, og på den måte kan serveren gjenkjenne browseren. På nettet finnes en lang rekke beskrivelser av cookies og hvordan de kan brukes.

VarmtHjerte bruker ‘session’-cookies til at huske at du er logget inn. Dessuten husker vi dine handlinger så vel som de søkninger du har gjort og de annonser du har klikket på. Formålet er at du enkelt kan finne frem oppdrag igjen. Hvis du velger at vi skal huske din login så blir det dessuten satt en persistent cookie til dette formål.

VarmtHjerte anvender Google Analytics, som er en tjeneste Google Inc. leverer. Formålet er at vi kan lage forskjellige statistikker om hvordan brukerne beveger seg rundt på vår side. I den forbindelse sendes en cookie fra din browser til Google med anonymisert informasjon (herunder din IP adresse). Google lagrer informasjonen på deres servere i USA. Google vil ikke samkjøre din IP adresse med andre opplysninger, som Google har i deres besittelse. Les mer om Google Analytics brukerbetingelser.

Du kan avvise cookies i innstillingene på din browser, men det vil dessverre medføre begrenset funksjonalitet av VarmtHjerte.no. Hvis du avviser cookies fra våre samarbeidspartnere skulle det dog ikke påvirke brukeropplevelsen.

Du kan alltid se og rette dine opplysninger ved å logge inn og velge de relevante menypunkter. Hvis du har bruk for hjelp kan du kontakte VarmtHjerte via post@varmthjerte.no eller ved å skrive til databehandleren.

Vi forbeholder oss retten til å endre i dine inntastede opplysninger hvis vi blir oppmerksomme på at din CV inneholder ukorrekte eller ulovlige opplysninger. Dette vil imidlertid ikke forekomme normalt og vi vil meddele deg slike endringer.

Du kan til enhver tid slette dine opplysninger ved å logge inn og velge den relevante funksjonen eller ved å henvende deg skriftlig til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerte opplysninger, så skal du slette hele din brukerprofil og ikke kun CV ‘en.

Vi sletter automatisk dine opplysninger efter 2 år regnet fra den dato, hvor du sist har oppdatert dem.

VarmtHjerte kommer til å fortsette utviklingen av tjenestene og slik møte sluttbrukeres og oppdraggivernes behov, og forbeholder seg retten til å endre tjenestenes utseende, inndeling og redaksjonelle innhold uten forutgående varsel.

Vi forbeholder oss rett til å fjerne dine opplysninger i tilfeller av misbruk eller bruk av uvedkommende og/eller kriminelle formål.

VarmtHjerte er uten ansvar for situasjoner som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør visning av oppdrag. Oppdraggiver oppfordres til å rapportere til VarmtHjerte eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som Kunden oppdager ved tjenesten.

VarmtHjerte kan ikke involvere seg i konflikter som eventuelt måtte oppstå. Skulle du som oppdragsgiver eller oppdragstaker bli utsatt for tyveri eller svindel, er det viktig at du dokumenterer hendelsesforløpet og kontakter nærmeste politikammer.

Vi kan på ingen måte gjøres erstatningsansvarlig for de informasjoner som finnes på siden – uansett om disse mot formodning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålegges ansvar for skader eller tap, som direkte eller indirekte er pådratt på grunnlag av de informasjoner som finnes på VarmtHjerte.

Vi oppfordrer deg til at sjekke disse betingelsene jevnlig, da det kan være nødvendig å endre dem. Dette kan eksempelvis skje i forbindelse med endringer i vår tjeneste eller endringer i lovgivingen.

Har du noen spørsmål?

Vi vil gjerne hjelpe deg!