• Ring oss: 975 21 288

Category Archives: "Opplæring"

Screen Shot 2017-06-07 at 11.12.50
7 jun, 2017

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Riksrevisjonen gjennomførte en undersøkelse av oppfølgingen av ungdom med avbrutt videregående opplæring. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring, får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og NAV-kontorene med sikte på videre opplæring eller arbeid. Undersøkelsen har hovedvekt på årene 2011–2015. Det er stor variasjon i kvaliteten på oppfølgingen av […]