• Ring oss: 975 21 288

OECD: Norge på kunnskapsbunnen blant unge uten jobb og utdanning

kunnskap
23 sept, 2015

OECD: Norge på kunnskapsbunnen blant unge uten jobb og utdanning

Norge er på bunnen internasjonalt hva gjelder grunnleggende ferdigheter blant unge uten utdanning og jobb.

Det viser en fersk OECD-rapport om unges ferdigheter og deltagelse i arbeid og utdanning.

Den omfattende kartleggingen viser at Norge er et av landene i OECD der det er lengst avstand mellom de unge i utenfor-gruppen og arbeidslivet.

Totalt er 39 millioner unge i OECD-landene hverken i arbeid, studier eller under opplæring, viser rapporten. Det er 5 millioner flere enn før finanskrisen i 2008.

I Norge er det forholdsvis få arbeidsløse også blant unge. Men de som faller utenfor, har en lengre vei inn igjen i arbeidslivet enn i de fleste andre land.

Økende gap
Andelen unge lavt utdannede uten jobb i Norge har økt fra ca. 12 prosent i 2008 til ca. 17 prosent i 2013 i gruppen unge mellom 16 og 29 år, viser tallene fra OECD.

– Norge preges av et stadig økende gap mellom denne gruppen og de som er kvalifiserte til jobb, sier Schleicher til VG.

– Årsaken er at de i langt større grad har svake grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og særlig i tallforståelse enn unge arbeidsløse i andre land, legger han til.

Han mener regjeringen har et klart ansvar for at folk ikke forsvinner under radaren, og at flere unge får en ny sjanse.

– Samtidig har de unge selv ansvar for at de investerer i kunnskap, sikrer seg utdanning og søker seg aktivt inn i arbeid.

Schleicher mener vi har et system som gjør det lettere for unge arbeidsløse å bli inaktive enn i andre land. Hans råd er å engasjere utenfor-gruppen til å bli mer aktive.

Ofte irrelevant for gutta
– Hvorfor er det gutter som i stort flertall faller fra i Norge og oftest er i gruppen uten utdanning og arbeid?

– Disse guttene opplever ofte at det de lærer i skolen ikke er relevant for livene deres og for en karriere. Utdanningssystemet burde gi folk en bedre forståelse av at det de gjør på skolen i dag er relevant for deres videre liv. Guttene sitter der ved pultene sine, mange er helt uten engasjement. Og dette blir ikke tatt tak i. Flere må forstå at investering i utdanning er viktigere enn noensinne for deres videre liv og arbeidsliv, formaner Schleicher.

Han mener altfor mange unge nordmenn forbereder seg for dårlig for et liv på jobben.

– De er ofte dårlig forberedt. De unge som er inaktive har ikke fått tak i kunnskapen som skal til. Norge gjør det heller ikke lett for dem å komme inn igjen i utdanning og jobb dersom de er havnet utenfor. Myndighetene fortear seg for lite for å bruke de unges talenter og kunnskap, mener han.

Trenger kartlegging
Både OECD-toppen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen understreker betydningen av at unge nordmenn først sikrer seg at de har et visst kunnskapsgrunnlag.

– Så må myndighetene tidligere kartlegge hvordan de unge kan komme seg inn i utdanning og jobber som passer for dem. De må bedre integrere dem i arbeidslivet, sier Andreas Schleicher.

Kunnskapsminister Røe Isaksen er åpen om at hverken han eller andre norske politikere har klart å bremse mange unges økende utenforskap og mangel på grunnleggende ferdigheter.

– Det aller viktigste OECD peker på er at grunnmuren – ferdigheter i lesing og skriving må være på plass. Hvis ikke det er på plass, så sliter du med det resten av livet. Det er flere av de som står utenfor arbeidslivet i Norge som har for dårlige lese- og skriveferdigheter sammenlignet med de unge ledige i mange andre land. Det er en bekreftelse på at selv om vi gjør veldig mye bra, så har vi ikke klart å løse dette, sier Røe Isaksen til VG.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/oecd-norge-paa-kunnskapsbunnen-blant-unge-uten-jobb-og-utdanning/a/23461111/

pater

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne kommentere.