• Ring oss: 975 21 288

Hvorfor faller unge utenfor?

arbeid
6 mai, 2015

Hvorfor faller unge utenfor?

Ungdom faller utenfor arbeidslivet først og fremst på grunn av mangel på kompetanse, ikke dårlig helse eller diskriminering.

Jeg bruker mye tid på å besøke ulike deler av Nav, og har i løpet av noen år besøkt flere hundre kontorer. Hvert år gjennomføres mer en syv millioner brukermøter på Nav-kontorene, og brukerne kommer i alle former og fasonger. Den typiske ungdommen som faller utenfor arbeidsmarkedet og oppsøker Nav-kontoret kjennetegnes ofte ved at han ikke har fullført videregående opplæring, har liten eller ingen arbeidserfaring og en historie med manglende mestring, lav selvfølelse og lite motivasjon i skolen. Ofte har han utfordringer med psykisk helse og rus.

Forrige uke kom en rapport fra Fafo som beskriver en utvikling der flere unge faller utenfor. Økningen er ikke dramatisk, men den er merkbar, og betyr at vi kan gå glipp av verdifull arbeidskraft som det norske samfunnet vil trenge i årene som kommer. Økningen er også et velferdsproblem for unge i en sårbar alder, som opplever at deres evner og arbeidskraft ikke er etterspurt. Det er to spørsmål som bør stilles i kjølvannet av en slik rapport: Hvorfor får vi denne utviklingen og hva kan vi gjøre med problemet?

Jeg tror tre utviklingstrekk kan forklare hva som skjer. For det første har vi de siste tiårene opplevd store endringer i arbeidsmarkedet. I 1972 var nær to av tre arbeidstagere ufaglærte. I dag gjelder dette én av fem, og fremover vil andelen falle ytterligere. Prognoser viser at tilbudet av arbeidskraft uten fullført videregående utdannelse er økende, mens etterspørselen er fallende. Dette skaper arbeidsledighet og helseproblemer. Konkurransen om de ufaglærte jobbene øker. Ungdom uten utdannelse faller ikke bare ut av arbeidsmarkedet, mange kommer aldri inn.

Det andre tydelige utviklingstrekket er det vi kanskje kan kalle et kamuflert kompetanseproblem. Det er blitt flere diagnoser, flere unge får diagnoser og diagnosene er ofte knyttet til psykisk helse. Bak mange av disse diagnosene kan det skjule seg kompetanse­problemer. Mange av dem som faller utenfor arbeidsmarkedet med nedsatt arbeidsevne, gjør det fordi de mangler kompetanse. Årsaken til frafallet fra arbeidsmarkedet er ofte like mye mangel på kompetanse som helsebegrensninger.

Det tredje utviklingstrekket som bidrar til økt konkurranse om de ufaglærte jobbene er globaliseringen, eller den økende innvandringen. Arbeidsinnvandringen er bra for det norske arbeidsmarkedet og sørger for å opprettholde en høy sysselsetting. Men den gir også utfordringer. Arbeidsinnvandringen har gitt økt konkurranse om ufaglærte jobber, og dermed også bidratt til lavere sysselsetting for unge. Den siste tiden har vi sett en gryende økning i ledigheten også for arbeids­innvandrere. For å bevare høy sysselsetting i Norge, må vi integrere innvandrerne i arbeidslivet.

Hva kan vi så gjøre for å løse disse utfordringene? Jeg tror kompetanse er nøkkelen for å redusere unges frafall fra arbeids­livet. Vi må få flest mulig gjennom videregående opp­læring, eller gjennom andre kvalifiseringsløp. For å lykkes med det, trenger vi flere alternativer til teoritunge skoleløp – gjerne i kombinasjon med arbeidslivet. Det vet vi fungerer for mange av de mest utsatte ungdommene. Vi trenger også flere og bedre løsninger i skjæringspunktet mellom Nav og helse­sektoren. Det er meningsløst å sende unge mennesker til psykolog hver 14. dag, og holde dem inaktive i mellomtiden. Heldigvis ser vi at nye metoder som er utviklet virker, der Nav-ansatte og helsearbeidere jobber sammen med ungdommene og arbeidsgivere i det ordinære arbeidslivet. Vi trenger mer av dette. Og ikke minst er det viktig at ikke alle samfunns­utfordringer sluses inn mot Nav. Nav bør først og fremst være gode på arbeid. På samme måte som utdanningssektoren bør være best på utdannelse, og helse­sektoren på helse. Sammen må vi jobbe for å få opp kompetansen og selvbildet til de unge. Arbeid er bra for samfunnet og bra for den enkelte.

Bjørn Gudbjørgsrud, tjeneste­direktør i Nav

Kilde: http://www.dn.no/meninger/debatt/2014/12/16/2152/Arbeidsliv/hvorfor-faller-unge-utenfor

pater

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne kommentere.